xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู จัด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดหน่วยงานต้นแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองหนองบัวลำภูในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ก่อนเริ่มวาระการประชุม
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานว่า ในนามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานต้นแบบ มีการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัด และได้นำเรียนถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดหน่วยงานต้นแบบ การแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้พิจารณาผู้ชนะการประกวดหน่วยงานต้นแบบ 3 ลำดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีหน่วยงานต้นแบบ ได้รับประกาศนียบัตร กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัด ตามลำดับดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู


กำลังโหลดความคิดเห็น...