xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ สสจ.นนทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula ( HFNC) NeoHif – i7 จำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดนนทบุรี ที่มีปัญหาระบบการหายใจเพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ ซึ่งเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับพระราชทานนี้ จะช่วยเสริมในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น