xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ปรับลดเป้าโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่เหลือ 50,000 คน รับผลกระทบโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม.ปรับลดเป้าหมายโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหลือ 50,000 คน สอดคล้องกับการจ้างงานที่ต่ำลงจากการระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

วันนี้ (18 พ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จาก 260,000 คน เป็น 50,000 หรือลดลงประมาณ 210,000 คน และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิม 19,462.0017 ล้านบาท เป็น 3,209.7989 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 16,252.2028 ล้านบาท โดยสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้โครงการ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานในตลาดแรงงานอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงความต้องการของนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่ไม่สอดคล้องกัน โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการต้องการจ้างงานในตำแหน่งฝ่ายผลิตหรือภาคบริการ แต่ผู้จบการศึกษาใหม่มีความต้องการทำงานในสำนักงาน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ณ วันที่ 31 มีนาคมนี้ ว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 จำนวน 323.5669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของวงเงินที่อนุมัติ โดยมีผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับอนุมัติจ้างงาน รวม 17,511 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.74 แบ่งตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี จำนวน 11,250 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2,409 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,393 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2,469 คน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีการอนุมัติการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6,739 คน เป็น 24,250 คน เนื่องจากมีผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ภายหลังการปรับปรุงกรอบวงเงินโครงการจะทำให้กรอบวงเงินกู้คงเหลือตามพระราชกำหนด เพิ่มขึ้นจาก 166,524.6451 ล้านบาท เป็น 182,776.8479 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...