xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนปลื้ม!! รับมอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานให้ “กลุ่มเปราะบาง” เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการนำอาหารกล่องพระราชทานไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ วันละ 300 กล่อง เป็นระยะเวลา 35 วัน รวมจำนวน 10,500 กล่อง

วันที่ 30 พ.ค. 64 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)สนับสนุนโดย โครงการสลากการกุศล ลงพื้นที่เขตพญาไทเพื่อมอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้ง 3 ชุมชน

โดยมี คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. และ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ พม. เป็นผู้แทนมอบให้แก่ผู้นำชุมชน

กำลังโหลดความคิดเห็น...