xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ถกภาครัฐ-เอกชนหาทางแก้ปัญหาเหล็กแพง ช่วยรายย่อย-รายใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” ถกภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาเหล็กแพง เตรียมจัดแมตชิ่งช่วยผู้ประกอบการก่อสร้างรายย่อยซื้อตรงจากผู้ผลิตและจำหน่าย ส่วนรายใหญ่ที่รับงานภาครัฐเล็งกำหนดค่า K ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ยันกำลังการผลิตเหลือเฟือ ปริมาณมีเพียงพอ พร้อมขอผู้ผลิตตรึงราคาและขายให้สอดคล้องต้นทุน ย้ำจะติดตามการปิดป้ายราคา ป้องกันการฉวยโอกาสใกล้ชิด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น ว่า กรมฯ และกรมการค้าต่างประเทศได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการแล้ว โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างรายย่อยด้วยการจัดให้มีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนผู้ใช้ กับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนฝั่งผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็ก เพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงการซื้อขายโดยตรง ลดการผ่านคนกลาง และจะทำให้ต้นทุนลดลง

ส่วนผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการกลุ่มก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือที่เสนองานกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การกำหนดค่าตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K) ของงานโครงการภาครัฐที่อาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จะพิจารณาทบทวนค่าตัวเลขค่า K ของงานโครงการภาครัฐ โดยจัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ทั้งในด้านการสืบราคาจำหน่ายและการกำหนดค่า K ให้สะท้อนกับราคาในตลาดยิ่งขึ้น

นายวัฒนศักย์กล่าว่า สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายเหล็กในประเทศ พบว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมหล็ก มีการผลิตเพียง 30-40% ของกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ จึงมั่นใจว่าในด้านปริมาณประเทศไทยจะมีปริมาณเหล็กใช้ได้อย่างเพียงพอ แต่ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตเหล็กตรึงราคาจำหน่าย และต้องจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง โดยกรมฯ จะติดตามสถานการณ์ต้นทุนการนำเข้าและราคาจำหน่ายปลีกอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมฯ และพาณิชย์จังหวัดติดตามดูแลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กของร้านค้าปลีกให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและเข้มงวดไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา (กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับสถานการณ์เหล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบัน พบว่าราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคานำเข้าเหล็กในตลาดเอเชียเดือน เม.ย. 2564 เทียบกับ เม.ย. 2563 ราคานำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) ที่เป็นวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 75% และราคาประเภทอื่นมีการปรับสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็กแหล่งใหญ่ของโลก คือ บราซิล และออสเตรเลีย ไม่สามารถขุดสินแร่เหล็กได้ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับจีนมีนโยบายลดกำลังการผลิต โดยปิดโรงงานผลิตเหล็กที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการยกเลิกมาตรการทางภาษีที่มีอยู่เดิมในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเหล็กบางรายการ เพื่อนำเหล็กที่ผลิตได้ไปใช้ขยายการก่อสร้างในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เริ่มมีการฟื้นตัว ส่งผลให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ในการหารือครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมฯ และกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนฝั่งผู้ใช้ และมีสมาคมผู้ผลิตเหล็ก จำนวน 7 ราย ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และสมาคมโลหะไทย รวมทั้งผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ 3 ราย ซึ่งเป็นฝั่งผู้ผลิตและจำหน่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น