xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ลดค่าธรรมเนียมพิเศษส่งออกข้าวEU-UK ร่วมExpo 2025 Osaka ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
รองโฆษกรัฐ เผย ครม.เห็นชอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลดค่าธรรมเนียมพิเศษส่งออกข้าวไปยุโรป-สหราชอาณาจักร ไฟเขียวเข้าร่วม Expo 2025 Osaka Kansai ชูแนวคิด “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์”

วันนี้ (27เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ เกี่ยวกับการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษี และการลดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหภาพยุโรป และความตกลงระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส่งออกข้าวไทยในตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกข้าวไทยประสบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งที่ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการปฏิบัติตามความความตกลงดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้ สำหรับรายละเอียดของประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้

1.ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ข้าวขาว (พิกัดอัตราศุลกากร 1006.30) และข้าวหัก (พิกัดอัตราศุลกากร 1006.40) ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษี และกำหนดให้การส่งออกข้าวขาวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ

2.ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับข้าวขาว ข้าวหอม และข้าวนึ่งชนิด 100% (พิกัดอัตราศุลกากร 1006.30) ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป อัตราตันละ 1,500 บาท จากเดิมอัตราตันละ 2,500 บาท กรณีส่งออกไปสหราชอาณาจักรคิดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 1,200 บาท

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า แม้การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าวในอัตราใหม่นี้ จะทำให้กรมการค้าต่างประเทศ เก็บเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลดลงเหลือปีละประมาณ 31 ล้านบาท จากเดิมที่เคยเก็บได้ปีละ 53 ล้านบาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกได้มากขึ้น

นางสาวรัชดา กล่าวอีกว่า ครม.อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai ระหว่างวันที่ 13 เมษายน- 13 ตุลาคม 2568 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีหัวข้อหลัก คือ Designing Future Society for Our Lives ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1)Saving Lives การปกป้องชีวิตคนจากโรคต่างๆ และการยืดอายุ 2)Empowering Lives การพัฒนาศักยภาพคน ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และหุ่นยนต์ 3)Connection Lives ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของคนในทุกระดับของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ที่ทำงาน สังคมท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศและสังคมโลก ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมงาน รวมถึงเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดแผนงานและแผนการใช้งบประมาณต่อ ครม. อีกครั้ง

“การเข้าร่วม Expo 2025 Osaka Kansai นอกจากจะเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีของไทยที่จะแสดงศักยภาพด้านสาธารณสุขในการบริหารจัดการกับความท้าทายในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของงานในครั้งนี้” นางสาวรัชดากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น