xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ปฏิรูปจดเครื่องหมายการค้า ต่ออายุ 60 นาที จดทะเบียน 6 เดือนรู้ผล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทรัพย์สินทางปัญญาปรับปรุงบริการจด “เครื่องหมายการค้า” เปิดเฟสแรกแบบ Fast Track ร่นระยะเวลาต่ออายุจากเดิม 60 วันเหลือ 60 นาที จดทะเบียนทราบผลการพิจารณาครั้งแรกภายใน 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน มั่นใจช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าปฏิรูปบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือทางการค้าที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ และยังเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการมีการยื่นขอจดทะเบียนมากที่สุดด้วย โดยได้ทำการเปิดเฟสแรกให้บริการรับจดและต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้น

สำหรับการต่ออายุเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน ผู้ยื่นสามารถรอรับหนังสือสำคัญได้เลยภายใน 60 นาที จากเดิม 60 วัน เพียงเข้า 2 หลักเกณฑ์ คือ 1. รายการสินค้าที่ขอต่ออายุไม่เกิน 30 รายการ 2. ข้อมูลรายการจดทะเบียนคงเดิม โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการรับบริการต่ออายุแบบเร่งด่วน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

ส่วนบริการจดเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะทราบผลการพิจารณาครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นสั่งประกาศโฆษณา แก้ไข หรือปฏิเสธคำขอ ภายใน 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน เพียงเข้า 2 หลักเกณฑ์ คือ 1. ระบุรายการสินค้า ไม่เกิน 10 รายการ ตามบัญชีรายการสินค้าจาก https://tmsearch.ipthailand.go.th 2. คำขอไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยสามารถยื่นคำขอได้ทุกช่องทาง เช่น ระบบ e-Filing, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือไปรษณีย์

ทั้งนี้ ในระยะต่อไปกรมฯ จะพัฒนาบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และใช้งานง่ายกว่าเดิม เช่น การออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) บริการยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) เป็นต้น

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) มีผู้ยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้ากว่า 47,000 คำขอต่อปี คิดเป็น 64% ของคำขอทุกประเภท
กำลังโหลดความคิดเห็น...