xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” แจ้งผู้ส่งออกซื้อมันเก็บเตรียมไว้ขายตลาดต่างประเทศ หลังเข้าสู่ช่วงปลายฤดู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผู้ส่งออกรีบซื้อมันสำปะหลังรองรับความต้องการจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เหตุเข้าสู่ช่วงปลายฤดู ป้องกันมีของไม่พอขาย ล่าสุดจีนยังต้องการ รวมถึงตลาดใหม่ ทั้งตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย แนะเกษตรกรสำรองท่อนพันธุ์คุณภาพดี ปราศจากโรคใบด่าง ให้เพียงพอสำหรับปีการผลิต 64/65

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังปี 2563/64 กว่า 80% ได้ออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือผลผลิตอีก 20% ที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. 2564 ถือว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้แล้ว ขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกรีบซื้อมันสำปะหลังเพื่อสำรองไว้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพราะยังมีความต้องการมันเส้นและแป้งมันจากตลาดต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลังและทูตพาณิชย์ในการหาตลาดส่งออกให้กับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

“ขณะนี้มีความต้องการมันสำปะหลังเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สารให้ความหวาน กรดซิตริก โดยเฉพาะในตลาดจีนที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพที่กรมฯ ได้ไปส่งเสริมไว้ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้เพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ ล่าสุดผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังของจีนยังมีความต้องการซื้อมันสำปะหลังไทยในปริมาณมาก เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจีนที่เป็นธัญพืชทดแทนมันสำปะหลังยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมณฑลซานตง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,960 หยวนต่อตัน ปรับตัวลดลง 5.4% จากเดือนก่อนที่มีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 3,130 หยวนต่อตัน แต่ก็ยังถือว่าทรงตัวในระดับสูง ทำให้มีความต้องการมันสำปะหลังเพื่อไปใช้ทดแทน

สำหรับสถานการณส่งออกในช่วง 2 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) มีปริมาณ 1.971 ล้านตัน มูลค่า 683.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 50.29% และ 48.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณ 1.312 ล้านตัน มูลค่า 460.86 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดส่งออกสินค้ามันเส้นที่สำคัญคือ จีน สัดส่วน 99% มีภาษีนำเข้า 0% ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน

นายกีรติกล่าวว่า สถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ถือว่าอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ทั้งราคาหัวมันสด และราคาส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กรมฯ ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกไปกำกับดูแลมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังที่นำเข้าส่งออก ณ ด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้ประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานมากดราคาส่งออกมันสำปะหลังของไทย และกระทบต่อราคาหัวมันสดในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยราคามันสำปะหลังทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว กรมฯ ขอแนะนำให้เกษตรกรมันสำปะหลังเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีและปราศจากโรคใบด่างให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีการผลิต 2564/65 และขอให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันแปรรูปหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้นเพื่อเก็บไว้จำหน่ายในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ลดปัญหาการกดราคารับซื้อ เพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต


กำลังโหลดความคิดเห็น