xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันพลาสติกคาดส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพปี 64 โต 16.6% รับเทรนด์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณ์การส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ (PLA) ของไทย ปี 2564 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.6% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 3 ของโลก สอดรับนโยบาย BCG โมเดล

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก ได้วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยปี 2564 ไทยจะมีการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมดประมาณ 2.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 2.7% ที่มีการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมดประมาณ 2.53 แสนล้านบาท โดยเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดคือ เม็ดพลาสติกชนิดพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพ โดยคาดว่า ปี 2564 มูลค่าการส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 16.6% จะสร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 2,331 ล้านบาทและเป็นอันดับ 3 ของโลก

ทั้งนี้ เม็ดพลาสติก PLA จะมีการนำไปผลิตเป็นสินค้าประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น แก้วน้ำ หลอด ช้อน-ส้อม และในต่างประเทศมีการนำไปผลิตก้นกรองบุหรี่ เป็นต้น เนื่องจากมีสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 6 เดือน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม จึงนับเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยในอนาคต

“ปีนี้ไทยจะมีมูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติกประมาณ 1.043 ล้านล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.1% มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.01 ล้านล้านบาท แต่แนวโน้มการใช้พลาสติกชีวภาพที่จะเติบโตขึ้นนี้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือบีซีจี โมเดล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายสุริยะกล่าว

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า ปี 2563 สถาบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจ จำนวน 36 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือพลาสติกย่อยสลายได้ สารลดการอักเสบจากชานอ้อย แผ่นกรองฝุ่นย่อยสลายได้ใช้กับหน้ากากอนามัย เป็นต้น พัฒนาบุคลากรในสาขาพลาสติกชีวภาพจำนวน 323 คน และเพิ่มผลิตภาพให้แก่สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จำนวน 30 ราย ซึ่งช่วยลดการสูญเสียจากการผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า 17.9 ล้านบาท ในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันพลาสติก มีบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบชีวภาพ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ www.plaskills.com ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดรับกับกระแสความต้องการของโลก

ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศไทยมีขยะพลาสติกปีละกว่า 2 ล้านตัน ถูกนำกลับมารีไซเคิลเพียง 0.5 ล้านตัน ที่เหลือต้องไปอยู่ในหลุมฝังกลบและบางส่วนหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาที่ส่งผลกระทบในระบบนิเวศ จึงเกิดโครงการ มือวิเศษ x วน ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพลาสติก ร่วมกับ “พีพีพี พลาสติก” และโครงการ “วน” (WON project) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐที่จะนำพลาสติกเป้าหมายกลับมารีไซเคิลให้ได้ 100% ภายในปี 2570 
กำลังโหลดความคิดเห็น