xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.ขอความร่วมมือนั่งเว้นเบาะ-สแกน QR Code “ไทยชนะ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รถ ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ขอความร่วมมือผู้โดยสารเว้นที่นั่ง และยืน ห่างกัน 30 ซม. และสแกน QR Code “ไทยชนะ” ตามมาตรการลดความเสี่ยงโควิด-19

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) และสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการหยุดการเรียนการสอนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ลดลงประมาณ 40% ซึ่ง ขสมก.ได้บริหารจัดการเดินรถ โดยมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรถออกวิ่งให้มีความสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันของแต่ละเส้นทาง

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ขสมก.ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานประจำรถ การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ภายในรถโดยสาร ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ ขสมก.ได้มีการเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจำทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะที่กำหนด และยืนเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ซึ่งมาตรการดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านพนักงานประจำรถ
1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้งก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร หากตรวจพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รีบไปพบแพทย์ทันที

2. กำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ รอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไปกรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร 

ด้านรถโดยสารประจำทาง
1. เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่าน 

2. ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือ บริเวณประตูทางขึ้น

3. กำหนดจุดนั่ง (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และจุดยืนภายในรถโดยสาร

4. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง ภายในรถโดยสาร สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการ จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ว่าผู้ใช้บริการมีความเสี่ยง ให้รีบไปพบแพทย์

5. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บริเวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว 

ด้านผู้ใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริการรถโดยสาร

2. ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น

3. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บนรถโดยสาร เพื่อเช็กอินเมื่อขึ้นรถ และเช็กเอาต์ก่อนลงจากรถ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภทควรลงทะเบียนบัตรที่ www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าวสามารถเช็กอิน-เช็กเอาต์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร
4. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. ควรนั่งบนเบาะที่กำหนด (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และยืนบนจุดที่กำหนด หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร กรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร ควรรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป
6. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด
7. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทกต์เลส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโมบายล์แบงกิ้ง เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่อาจเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กำลังโหลดความคิดเห็น