xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.ปรับเปลี่ยนจำนวนรถออกวิ่งให้สอดคล้องสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ทวีความรุนเเรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ มีนโยบายให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) และสถานศึกษาหลายแห่ง ได้มีการหยุดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. มีจำนวนลดลงประมาณ ร้อยละ 40

อย่างไรก็ตาม ขสมก.ได้บริหารจัดการเดินรถ โดยมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรถออกวิ่งให้มีความสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันของแต่ละเส้นทาง

ส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนั้น ขสมก.มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานประจำรถ การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ภายในรถโดยสาร ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน