xs
xsm
sm
md
lg

สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาสู้ภัยโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เราได้เห็นการส่งต่อความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานแก่ประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จักต้องให้ความช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนคนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย อุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ที่พระราชทานด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เดือดร้อนและประสบปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา


ในโรงพยาบาล และศูนย์บริการทางการแพทย์หลายแห่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อจาก “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19” จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถูกตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ และเครื่องช่วยหายใจจำนวน 200 เครื่อง ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่หลายโรงพยาบาลใหญ่ เช่น โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น


ทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ตรวจเชื้อจำนวน 20 ห้อง รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 8 คัน ที่สำคัญคือ รถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีการระบาดรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมารถดังกล่าวได้ให้บริการแก่ประชาชนกว่า 50,000 คน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่น นครราชสีมา ระยอง นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระลอกที่ 2 ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร รถตรวจเก็บตัวอย่างนิรภัยพระราชทาน เป็นหน่วยเคลื่อนที่หน่วยแรกที่เข้าถึงพื้นที่ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคน อันนับว่าเป็นส่วนสำคัญของการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส บรรเทาการขยายวงกว้างของการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง


ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงรับทราบถึงความรุนแรงของปัญหาที่ก่อให้ความทุกข์ยากแก่ประชาชนจำนวนมาก จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทาน รถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก 7 คัน รวมเป็น 20 คัน เพื่อให้เพียงพอสำหรับการเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการประชาชนในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ


ทั้งนี้ รถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยถูกจัดให้เป็นห้องปลอดเชื้อ ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็น ระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องต้องเป็นบวกตลอดเวลา รวมทั้งมีส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยตรง ด้วยการสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้กับตัวรถได้ นอกจากนี้ ภายหลังการปฏิบัติงานยังมีระบบการฆ่าเชื้อภายในตัวรถด้วยโอโซน


นอกเหนือจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใส่พระทัยแม้เพียงในสิ่งเล็กน้อยทรงพระราชทานชุด PAPR (Power Air Purifying Respiratory) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอนุภาคระดับสูง ที่ใช้ต่อกับชุดคลุมศีรษะของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยป้องกันเชื้อโรค เชื้อไวรัสภายนอก ไม่ให้เข้าไปยังตัวบุคคลผู้สวมใส่ สร้างความมั่นใจในการดูแลและรักษาคนไข้ โดยเฉพาะคุณหมอแผนกวิสัญญี และศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดระบบหายใจ ซึ่งต้องพบเจอกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสมากกว่าผู้อื่น ทรงพระราชทานชุด PPE (Personal Protective Equipment) ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 5,000 ชุด แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต้องสวมใส่เพื่อดูแลและป้องกันตนเอง เมื่อต้องให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับเชื้อไวรัส ตลอดจนได้พระราชทาน Face Shield จำนวน 50,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000,000 ชิ้น เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้ป้องกันตนเองเมื่อยามวิกฤตโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก


หากท่านใดที่ไม่เคยประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ ท่านจะไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับนี้ มีค่ามากเพียงใด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความตั้งใจในการรักษาคนไข้ รวมทั้งตัวของผู้ป่วยเอง เมื่อมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมและเพียงพอ ย่อมจะสามารถช่วยเหลือคนได้อีกเป็นจำนวนมาก ด้วยกระบวนการรักษาที่พร้อมและทันท่วงที


จาก “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19” ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19 เช่น การวิจัยและทดสอบรถโมบายที่สามารถเป็นห้องปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่ ที่จะติดตั้งควบคู่ไปกับรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และยังมีโครงการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ เพื่อให้ความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยอีกมากมายในทุกสถานการณ์ ช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน
กำลังโหลดความคิดเห็น