xs
xsm
sm
md
lg

นมวัวแดงติวเข้มเอเยนต์ ลับคมรับศึกตลาดแข่งดุปีหน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อ.ส.ค.เร่งจัดสัมมนาเสริมเขี้ยวเล็บทัพตัวแทนจำหน่าย และทีมตลาดและกองขาย ทั้ง5สำนักงานทั่วประเทศรับศึกการแข่งขันอุตสาหกรรมนมรับปีวัว เสิร์ฟกลยุทธ์การขายและการกระจายสินค้าหลักสูตรเข้มข้นเสริมทัพตลาดนมวัวแดงรับศึกปี 64

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่าอ.ส.ค. ได้มีการเสริมทัพกลยุทธ์ เน้นศักยภาพด้านการแข่งขันการตลาดของนมไทย-เดนมาร์คภายในประเทศ และเพิ่มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ อ.ส.ค.ให้ได้ตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ 5ปี(2560 – 2564) ที่วางเป้าหมายรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาทภายในปี 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ล่าสุด อ.ส.ค.ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา โครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 2564 ขึ้น


โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับมาอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการขายแบบมืออาชีพรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น sales toolและโปรแกรม Smart Agentsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (Agent) และยกระดับการทำงานด้านการกระจายสินค้า การนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมทางการค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางการตลาดให้กับผู้บริหาร อ.ส.ค. ในการนำมาวางแผนทางการตลาดในอนาคต นายสุชาติ กล่าว

นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (Agent) ทั่วประเทศจำนวน 15 ราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและการขาย ของอ.ส.ค.ทั้ง 5 สำนักงานภาค รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย (Agent) ที่สามารถทำการกระจายสินค้าได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 8 ราย ตัวแทนจำหน่ายที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 6  ราย

                                                                                                                                                         


สำหรับกลยุทธ์การอบรมในปีนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการให้บริการและการนำเสนอสินค้าใหม่ๆแก่ร้านค้า รวมทั้งมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยาธรรมทางการค้า การทบทวนใช้โปรแกรมSmart Agents ของสำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 สำนักงานภาคเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (Agent)ทั่วประเทศ ตลอดจนบุคคลากรด้านการขายและการตลาดของอ.ส.ค.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ปัจจุบันสมาร์ทเอเย่นต์นมไทย-เดนมาร์คนับเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงในการเป็นแม่ทัพในการรักษาฐานการตลาดและบุกเบิกตลาดใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คสู่ตลาดที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คในตลาดนมพาณิชย์ ทำให้มั่นใจว่าแม้ อ.ส.ค.จะประสบปัญหาจากภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ไม่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ของนมพร้อมดื่มตลาดในประเทศไว้ได้ เนื่องจากมีความแข็งแกร่งของ แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค(Thai-Denmark) และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (Agent) รวมไปถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับที่ได้จากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดกำลังโหลดความคิดเห็น...