xs
xsm
sm
md
lg

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ครับสัญลักษณ์ SHA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า จากการที่ อ.ส.ค.สนองนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลแอลกอฮอล์ จากนั้นเช็กอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะดอทคอม หลังจากที่เช็กอินแล้วก็มาสู่จุดที่จะให้ขึ้นรถนำเที่ยว และจุดต่างๆ จะมีบริการมีอ่างล้างมือก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ และมีการเว้นระยะห่างในการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับด้านความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง

ส่งผลให้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว รหัส C0031 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือของ ททท. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA จำนวน 10 ประเภทโดยการรับรองตรามาตรฐาน SHA มีอายุ 2 ปี

นายสุชาติกล่าวด้วยว่า สำหรับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คมีแผนผลักดันให้เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย ปัจจุบัน อ.ส.ค.ยังเปิดให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและชื่นชมความงามของธรรมชาติ พร้อมแหล่งเรียนรู้วิถีโคนมอาชีพพระราชทาน และการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตนมแบบครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การสาธิตรีดนมโค การนำน้ำนมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนมยูเอชที และนมพาสเจอไรซ์ การทำปุ๋ยอินทรีย์นมสด เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา นอกจากจะได้ทำกิจกรรมทดลองรีดนมแม่โคด้วยมือ ป้อนนมลูกวัวแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศคาวบอยที่มีฝูงโคนมใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบธรรมชาติเลือกเข้ามาเยี่ยมชมอันดับต้นๆ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ในอัตราค่าบริการที่ถูกและคุ้มค่า


กำลังโหลดความคิดเห็น