xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เดินหน้าพัฒนาบิ๊กดาต้า ช่วยประชาชนใช้ตัดสินใจทำธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” ลุยพัฒนาบิ๊กดาต้า 3 ระบบ ปี 64 อัปเกรดข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด ติดตามข้อมูลการค้ารายประเทศสนับสนุนการส่งออก และพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก เน้นธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ มั่นใจช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารกระทรวง และเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ ประชาชน ใช้ในการตัดสินใจทำธุรกิจ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ปี 2564 สนค.มีแผนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า หรือพัฒนาบิ๊กดาต้ารวม 3 ระบบ แยกเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ 2 ระบบ คือ ระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัดระยะที่ 2 และระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้ารายประเทศส่งออกสำคัญระยะที่ 1 และการจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน จำนวน 1 ระบบ คือ ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก คิดค้า.com ระยะที่ 2

สำหรับระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัดระยะที่ 2 (Province Policy Dashboard) จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจากพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยจะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้าได้แม่นยำขึ้น และทันเหตุการณ์มากขึ้น และสามารถใช้สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพธุรกิจของจังหวัด รวมถึงการขยายโอกาสการค้าของจังหวัดให้เข้มแข็งลงถึงเศรษฐกิจฐานราก

ส่วนระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้ารายประเทศส่งออกสำคัญระยะที่ 1 (Global Demand Dashboard) จะเป็นการติดตามข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย การนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจาก UN Comtrade, Global trade Atlas และ CEIC Data เป็นต้น มาใช้เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้า เพื่อที่จะใช้สนับสนุนการทำงานของทูตพาณิชย์ในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออก และการตัดสินใจกำหนดนโยบายการผลักดันการส่งออกของไทย

ทางด้านระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก คิดค้า.com ระยะที่ 2 (Trade Analytic E-Service) จะเป็นการพัฒนาต่อยอดระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกระยะที่ 1 สำหรับให้ผู้ประกอบการใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องและตรงความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 จะดำเนินการขยายข้อมูลการค้าเชิงลึกในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ และนำเสนอโอกาสทางการค้ารายจังหวัด (Demand Locator) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจได้เล็งเห็นโอกาส และวางแผนการทำธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงทำข้อมูลคู่มือการค้า (Trade Tips) แก่ผู้ประกอบการ ที่จะทำให้ขั้นตอนการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างแหล่งข้อมูลเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยเป็นสังคมประกอบการยุคใหม่ในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...