xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พณ.เผยเหตุตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่กระทบส่งออกไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนรับมือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ว่า จากการติดตามสถานการณ์และการรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้นนั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย รวมถึงมีแผนงานการส่งเสริมการค้าต่าง ๆ

สำหรับตัวเลขการส่งออกปี 2563 เชื่อว่า จะมีทิศทางเป็นบวก แต่ตัวเลขอย่างเป็นทางการสั่งการให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวบรวมข้อมูล และจะมีการประชุมหารือกับทูตพาณิชย์ทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์นี้