xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ดึงโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ผลิตข้าวถุงเร่งซื้อข้าวเหนียว ดันราคาช่วยเกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนดันราคาข้าวเหนียวตามข้อสั่งการของ “จุรินทร์” หลังราคาปรับตัวลดลง ประสานโรงสี สมาคมผู้ส่งออกข้าว สมาคมข้าวถุง เข้าไปรับซื้อ ประสานห้างเปิดพื้นที่จำหน่าย พร้อมเจรจาเสนอขายให้จีน และจับมือกรมศุลกากรป้องกันการลักลอบนำเข้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ประชุมหารือติดตามสถานการณ์ราคาข้าวเหนียวที่มีราคาปรับตัวลดลง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้าวเหนียวตามข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือ

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า ข้าวเปลือกเหนียวที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้เป็นข้าวเหนียวนาปรังพันธุ์สันป่าตอง 1 ซึ่งปกติราคาตลาดจะต่ำกว่าข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข 6 ที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนพ.ย. ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก ทำให้มีความชื้นสูง ราคารับซื้อข้าวที่ความชื้นไม่เกิน 15% จะอยู่ที่ตันละ 9,000-9,500 บาท ส่วนข้าวสดความชื้น 28% ราคาอยู่ที่ตันละ 7,000-7,500 บาท

ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียวในปีนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปริมาณข้าวเปลือกเหนียวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ไม่ได้เพิ่มสูงมากอย่างที่คาดการณ์กันไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มาที่ประสบภัยแล้งต่อเนื่องส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ราคาสูงกว่าปกติมาก แต่เชื่อว่าราคาข้าวเปลือกเหนียวปัจจุบันคาดว่าน่าจะอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียว กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิต โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจะได้ช่วยรับซื้อต่อเนื่อง และได้ประสานห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายข้าวสารเหนียวและจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภค

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเจรจากับ COFCO เพื่อเสนอขายข้าวเหนียวและข้าวชนิดอื่นภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ที่ยังอยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบอีก 300,000 ตัน ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นความต้องการข้าวเหนียวภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและฝ่ายความมั่นคงเพื่อเข้มงวดการนำเข้าและการขออนุญาตขนย้าย ในการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวเปลือกของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอมาตรการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน (โครงการสินเชื่อชะลอการจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก) ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้เห็นชอบแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเก็บเกี่ยวไปแล้วก่อนที่ ครม.อนุมัติ ยังคงได้รับสิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้ปี 2


กำลังโหลดความคิดเห็น...