xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ดันเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ เพิ่มความสะดวกสินค้าไทยขายจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ
“จุรินทร์” เตรียมปาฐกถาพิเศษผ่านการประชุมทางไกลในการเปิดประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 วันที่ 15 ต.ค.นี้ เดินหน้ายกระดับความร่วมมือการพัฒนาระเบียงการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเล เพิ่มความสะดวกในการส่งออกสินค้าไทยไปจีน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมปาฐกถาพิเศษผ่านการประชุมทางไกล ในพิธีเปิดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ต.ค. 2563 ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน โดยนายจุรินทร์จะให้ความสำคัญในการหารือเรื่องท่าเรือสากล การเสริมสร้างระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ และจะมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ หรือ New International Land-Sea Trade Corridor ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและเส้นทางขนส่งทางบก ความร่วมมือและการพัฒนาด้านการขนส่งในหลายรูปแบบ และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก

“การพัฒนาความเชื่อมโยงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทยไปจีนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงของประเทศ โดยนโยบายของไทย เราพร้อมใช้จุดแข็งด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้งของประเทศร่วมมือกับจีนในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการขนส่งทางทะเล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างท่าเรือของประเทศรอบอ่าวและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ซึ่งปัจจุบันมีการยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว” นางมัลลิกากล่าว


นางมัลลิกากล่าวอีกว่า นายจุรินทร์ยังได้ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือนี้ เพื่อพัฒนาให้อ่าวเป่ยปู้หรืออ่าวตังเกี๋ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อขยายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เน้นการหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการขนส่งทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างท่าเรือของประเทศสมาชิก

ปัจจุบัน จีนโดยรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้มาแล้ว 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับอ่าวเป่ยปู้ หรืออ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้ ได้แก่ จีน โดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย และการประชุมที่ผ่านมาไทยมีผู้แทนระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนและประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สำหรับจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับจีนเมื่อปี 2562 มีมูลค่า 79,500 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.4 สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนไทยนำเข้าจากจีนมูลค่า 50,300 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าเข้ามา เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก และเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...