xs
xsm
sm
md
lg

“มัลลิกา”ปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้องกักตุนหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวที่กระทรวงพาณิชย์ ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยตามที่ถูกกล่าวหาและพร้อมให้ตรวจสอบทุกกรณี