xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ผุดถนนผังเมือง จ.หนองคาย-สะพานมิตรภาพ รับทางคู่เชื่อมแหลมฉบัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท ผุดถนนถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวม จ.หนองคาย เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เตรียมออก พ.ร.ฎ.เวนคืน ชดเชย 84 ไร่ วงเงิน 377 ล้าน หนุนขนส่ง พื้นที่เขต ศก.พิเศษ รองรับรถไฟทางคู่ “หนองคาย-ท่าเรือแหลมฉบัง”

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน คาดว่าจะใช้งบประมาณในการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2.80 ล้านบาท โดยจะมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 84 ไร่ (157 แปลง), อาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะถูกเวนคืนประมาณ 109 หลัง ประเมินใช้งบประมาณในการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 377 ล้านบาท

สำหรับแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (หนองคาย ถึงอุดรธานี) กม.ที่ 4+985 บริเวณจุดสิ้นสุดถนนผังเมือง (ถนนสาย ก เดิม) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยองค์การ 2 จนถึงแนวเขตทางรถไฟและไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟ ตัดผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัดผ่านถนนลาดยาง (ถนนศูนย์ราชการ ถึงนาไก่) ไปสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 (หนองคาย ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว) กม.ที่ 1+990 รวมระยะทาง 2.811 กิโลเมตร

โดยจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 3 เมตร ทางเท้ากว้าง 4.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง

“ที่ผ่านมา ทช.ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว”

สำหรับจังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราบ และกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระบบรางและทางถนนให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...