xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์”มอบ “สรรเสริญ” ร่วมทำแผนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 29 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” มอบ “สรรเสริญ” นำทีมพาณิชย์ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น และทำแผนสนับสนุนวิสากิจเพื่อสังคม 29 ก.ย.นี้ เตรียมช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ และช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านกลไกที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ หวังดันให้เติบโตเพิ่มขึ้น

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า วันที่ 29 ก.ย.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มอบหมายให้นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนมาร่วมรับฟังความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการจัดทำแผนงานในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานพันธมิตร เช่น สถาบันการเงิน ตลาดทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

“การหารือในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งการพัฒนาการทำธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการ และการสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งการจำหน่ายในประเทศและผลักดันส่งออก โดยใช้กลไกที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่เข้ามาช่วยสนับสนุน เช่น การนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การเชื่อมโยงตลาดนำไปจำหน่ายในห้างค้าปลีก ร้านธงฟ้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ และยังได้เชิญสถาบันการเงินมาให้คำปรึกษาในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสนับสนุนด้านเงินทุน”

ทั้งนี้ ยังจะมีการจัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม กับผู้ซื้อ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการเปิดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...