xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ โชว์ผลงาน 2 ปี พลิกโฉมหน้างานบริการ ช่วย SMEs-OTOP-ชุมชนค้าขาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโชว์ผลงานรอบ 2 ปี ลดขั้นตอนเริ่มต้นทำธุรกิจจาก 5 ขั้นตอน 6 วันเหลือ 3 ขั้นตอน 2.5 วัน นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกหนังสือรับรอง ส่งงบการเงิน ทำบิ๊กดาต้าคลังข้อมูลธุรกิจ ช่วย SMEs ทำธุรกิจง่ายขึ้น พัฒนาโชวห่วย ขาย OTOP ดันสินค้าชุมชนขายออนไลน์ และสร้างธรรมาภิบาลการทำธุรกิจ จนได้รับรางวัลเพียบ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงผลการทำงานในตำแหน่งในระยะเวลา 2 ปี ว่า ได้มีการผลักดันให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ โดยในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ได้ลดจาก 5 ขั้นตอน 6 วัน ประกอบด้วยการจองชื่อบริษัท การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เหลือ 3 ขั้นตอน 2.5 วัน โดยสามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในคราวเดียวกัน ทำให้การจดตั้งบริษัทใหม่ทำได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น

ทั้งนี้ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทำธุรกิจ การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับหน่วยงานต่างๆ รวม 127 หน่วยงาน และกำลังนำระบบ AI มาช่วยในการตรวจสอบการจองชื่อนิติบุคคล

นายวุฒิไกรกล่าวว่า ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในการทำธุรกิจ มีโปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมหน้าร้าน และโปรแกรมบัญชีให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี ช่วยพัฒนาโชวห่วยให้มีการปรับภาพลักษณ์และการบริหารจัดการร้านประมาณ 3 หมี่นราย ช่วยยกระดับสินค้า OTOP ผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในสนามบิน ที่สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต และช่วยส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้ค้าขายออนไลน์ โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ และเจดี เซ็นทรัล

ส่วนการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่มีอยู่ 10 ฉบับ เช่น การสร้างต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ การส่งเสริมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และกำลังจะผลักดันสำนักงานบัญชีคุณภาพสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล เพื่อการจัดทำบัญชีและงบการเงินถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากการทำงาน ทำให้กรมฯ ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศรัฐบาลดิจิทัล 2019 และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ รางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 ผลงานคลังข้อมูลธุรกิจ รางวัลแชมเปี้ยนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2019 จากองค์การสหประชาชาติ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ผลงานระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 และรางวัลนวัตกรรมบริการระดับดีเด่น ผลงานหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2563 และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในปี 2563 ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องมา 5 ปีแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...