xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น ผลงานออกหนังสือรับรองนิติบุคคลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นเวทีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) การันตีเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ยันจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปี 2563 กรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)” ซึ่งเป็นการขึ้นรับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยตั้งแต่ปี 2556-2562 กรมฯ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ มาถึงปี 2563 กรมฯ ก้าวขึ้นไปอีกขั้น คว้ารางวัลดีเด่นมาครอง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ เพราะแสดงถึงความเป็นที่หนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และยังสร้างความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด

ทั้งนี้ แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมฯ ยังคงสามารถให้บริการหนังสือรับรองฯ ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดให้บริการ และมีผู้ขอรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ในอัตราเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ร้อยละ 189 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 (มีนาคม 2563 มีผู้ขอรับบริการ 9,659 ราย เมษายน 2563 จำนวน 17,457 ราย และ พฤษภาคม 2563 จำนวน 27,616 ราย) แสดงถึงนวัตกรรมการให้บริการที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้

“กรมฯ สัญญาว่าจะไม่หยุดเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการเพียงเท่านี้ แต่จะคิดค้นและค้นหานวัตกรรมการบริการใหม่ๆ มาให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องเดินหน้าและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เอสเอ็มอีไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

สำหรับหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยได้นำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) มาใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ซึ่งเป็นรูปแบบการระบุตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยบนหนังสือรับรอง แทนการลงชื่อรับรองในเอกสารฉบับจริง โดยสามารถใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ 2. เลือกบริการและช่องทางการรับบริการ 3. ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ATM / Internet Banking / Counter 4. นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน 5. นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 6. ระบบสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ด เพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล 7. ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (หนังสือรับรอง) จากระบบได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง และสามารถนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ปัจจุบัน (15 สิงหาคม 2561-13 กันยายน 2563) มีผู้ขอรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 495,323 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...