xs
xsm
sm
md
lg

ยังจ่ายไม่ครบ! ชดเชยเสียงสุวรรณภูมิเหลือ 646 อาคาร ทอท.แจ้งเจ้าของยื่นเอกสาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทอท.แจ้งเจ้าของ 646 อาคารรอบสุวรรณภูมิเร่งยื่นเอกสารรับสิทธิ์ชดเชยผลกระทบทางเสียง เคลียร์ปัญหาเอกสารไม่ครบ ตกลงราคาไม่ได้ และหาเจ้าของไม่เจอ รับชดเชยตาม กม.

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งขอให้เจ้าของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 1 และ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตรวจสอบเลขที่อาคารที่ได้รับสิทธิ์การชดเชยผลกระทบด้านเสียงได้ที่เว็บไซต์ www.corporate.airportthai.co.th > หัวข้อ “สิ่งแวดล้อม” หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทสภ.หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9088-9

ตามที่ ทอท.ได้เปิดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2549 และมีอาคารที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในเขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ทอท.ได้ดำเนินการชดเชยผลกระทบมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้เร่งรัดให้ ทอท.พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารสามารถตรวจสอบเลขที่อาคารผ่านทาง www.airportthai.co.th > หัวข้อ “สิ่งแวดล้อม” หรือติดต่อศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทสภ. ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 1 ศูนย์ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค เปิดให้บริการทุกวันในเวลาทำการ (เวลา 08.00-17.00 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9088-9

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 1 ให้แก่อาคารที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 17,841 อาคาร ประมาณ 96.5% ของจำนวนอาคารทั้งหมด และสถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง จำนวน 26 แห่ง รวมเป็นเงินประมาณ 5,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอาคารบางส่วน จำนวน 646 อาคาร หรือประมาณ 3.5% ที่ยังไม่สามารถดำเนินการชดเชยได้เนื่องจากหลายสาเหตุ ได้แก่

1. กรณีเอกสารประกอบการรับเงินค่าชดเชยไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง
2. กรณีอยู่ระหว่างการรับรองปีปลูกสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการ
3. กรณียังไม่ตกลงราคาประเมิน
4. กรณีไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้

ทั้งนี้ ได้เร่งแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถจ่ายชดเชยตามหลักเกณฑ์ได้ครบทุกอาคาร โดยได้ประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารเพื่อยื่นแสดงกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเอกสารประกอบการรับเงินถูกต้องครบถ้วน ทอท.มีความพร้อมในการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทันที ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบเลขที่อาคารตามช่องทางข้างต้นเพื่อรับการชดเชยต่อไป
       


กำลังโหลดความคิดเห็น...