xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ ขึ้นเหนือ ติวเข้มเกษตรกรใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขึ้นเหนือ จัดสัมมนา “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” เพื่อชี้ช่องการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ พร้อมลงพื้นที่สำรวจสินค้ากล้วย ที่เป็นสินค้าศักยภาพในการส่งออก เผยยังได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในงาน FTA Fair ด้วย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในวันที่ 4 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า การส่งออก การค้าออนไลน์ และการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย รับมือการแข่งขันเสรี มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 100 คน

ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่สำรวจศักยภาพสินค้ากล้วยและกล้วยแปรรูปของสหกรณ์กล้วยแปรรูปตำบลหนองตูม จำกัด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ และมีศักยภาพส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศจีน โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอซึ่งจีนไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่งออกจากไทยแล้ว
นางอรมนกล่าวว่า กรมฯ ยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ได้นำสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มาจำหน่ายในงาน “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 2563 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.พิษณุโลก มีสินค้าเข้าร่วมกว่า 20 บูธ เช่น ละมุดออร์แกนิกจากสุโขทัย ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และข้าวบ้านข่อยสูงจากอุตรดิตถ์ มะขามและมะขามแปรรูปจากเพชรบูรณ์ กล้วยแปรรูปจากพิษณุโลก และสุโขทัย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะโวคาโดจากตาก ผ้าทอจกลายจากอุตรดิตถ์ และน้ำมันรำข้าวบ้านเขาแหลมจากนครสวรรค์ เป็นต้น
โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมนาทีทองสินค้าดีลดราคา การตอบคำถามรับของรางวัล เวทีสัมมนาให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...