xs
xsm
sm
md
lg

อุบัติเหตุพุ่ง! สถิติเดือน ก.ค. 63 เพิ่ม 13% จากปีก่อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวง เผยสถิติอุบัติเหตุเดือน ก.ค. 63 พุ่งสูงกว่าปีก่อน 13% เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33% ยอดบาดเจ็บเพิ่ม 25% โดยขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดยังเป็นสาเหตุหลัก

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกรกฎาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,436 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 223 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,296 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,384 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 25% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 26% สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 74% (1,061 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 10% (149 ครั้ง) หลับใน 5% (73 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 3% (46 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 68% (663 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 13% (144 ครั้ง) และจุดเปิดเกาะกลางถนน 5% (70 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิกอัพบรรทุก 4 ล้อ 38% (665 คัน) รถยนต์นั่ง 29% (322 คัน) และจักรยานยนต์ 16% (207 คัน)

หากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และภาคใต้ 15% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 หนองขาม-พลา จำนวน 70 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...