xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์ลำพูน” โชว์ผลงานนำลำไยขายที่หาดใหญ่ ได้ยอด 140 ตัน มูลค่าเกือบ 10 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” เผยผลการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไยที่หาดใหญ่ ขายได้กว่า 140 ตัน มูลค่าเฉียด 10 ล้านบาท ปลื้มช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตช่วงออกสู่ตลาด พร้อมลุยต่อประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รับลำไยไปช่วยขาย
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไย จ.ลำพูน ปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่าผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้มีการบริโภคลำไยของ จ.ลำพูนได้เพิ่มขึ้น และทำให้ลำไยลำพูนเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค โดยสามารถจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยได้กว่า 140 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,900,000 บาท ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วยผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรม แยกเป็นการจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ประมาณ 13,000 กก. มูลค่าประมาณ 500,000 บาท และการจัดการเจรจาธุรกิจการค้าและทำ MOU ระหว่างผู้ประกอบการ จ.สงขลา กับผู้ประกอบการ จ.ลำพูน จำนวน 4 คู่ ได้แก่ 1. คุณพรพรรณ รุณรงค์ ผู้ประกอบการในตลาดพงษ์เจริญ จ.สงขลา กับ บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.ลำพูน จำนวน 100 ตัน มูลค่า 3,000,000 บาท 2. คุณชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ ประธาน MOC Biz Club จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท 3. บริษัท กฤษณาปราโมทย์ จำกัด จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท และ 4. ลำไยแปรรูปอบแห้ง (เนื้อสีทอง) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง กับคุณชูเกียรติ ผู้ประกอบการส่งออกมาเลเซีย จำนวน 20,000 กก. มูลค่า 5,000,000 ล้านบาท เริ่มส่งมอบวันที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป
“สำนักงานฯ มีแผนที่จะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำผลผลิตลำไยไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถช่วยระบายผลผลิตลำไยในช่วงที่ออกสู่ตลาด และช่วยแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำได้” นางนิยดากล่าว
สำหรับ จ.ลำพูน เป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญของประเทศไทย โดยลำไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้หลักให้เกษตรกรชาว จ.ลำพูน เนื่องจากลำไยมีอัตราการเจริญเติบโตและส่วนครองตลาดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันตลาดการค้าลำไยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก และขณะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย สำนักงานฯ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งการประสานเปิดจุดรับซื้อลำไย และช่วยระบายผลผลิตลำไยกระจายออกนอกพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...