xs
xsm
sm
md
lg

ไทยโชว์ศักยภาพเป็นผู้ผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตร พร้อมเป็นแหล่งอาหารป้อนอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน หารือสถานการณ์สินค้าอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และหาแนวทางการรับมือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไทยสบช่องโชว์ศักยภาพการเป็นผู้นำผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว สร้างความเชื่อมั่นอาเซียนมีความมั่นคงด้านอาหารแน่นอน
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board : AFSRB) ครั้งที่ 40 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ยกเว้นมาเลเซียและสปป.ลาว สำนักเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (AFSIS) และองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สินค้าอาหารสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค และหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์ความท้าทายของโลกในอนาคต
“สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์อาหารในปัจจุบัน รวมทั้งคาดการณ์ผลผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองอาหารของภูมิภาคและของโลก และยังได้รับรองกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ AFSRB ต่อไป”
ทั้งนี้ ไทยได้ใช้โอกาสในช่วงการประชุม แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว โดยไทยพร้อมที่จะสนับสนุนสมาชิกอาเซียนให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันมีความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 และภัยธรรมชาติ

สำหรับการประชุม AFSRB ระหว่างประเทศสมาชิก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งประเมินและคาดการณ์สถานการณ์อาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ทั้งทางด้านการผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลือง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงด้านอาหาร โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือด้านอาหารระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียน


กำลังโหลดความคิดเห็น...