xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญาใน RCEP วันที่ 6 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศชวนฟังสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีส์ : ตอน ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญาใน RCEP” เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญามาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เหตุเป็นหัวข้อสำคัญหนึ่งในความตกลง RCEP เผยเตรียมสัมมนาใหญ่รับฟังความคิดเห็นทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกช่วง ส.ค.-ก.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “อาร์เซ็ป เดอะซีรีส์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ตอนที่ 6 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในหัวข้อ “ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญาใน RCEP” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เช่น ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และนายศิรพัทธ์ วัชราภัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้ โดยมี ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์ ตอนที่ 6 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมนกล่าวว่า ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอื่นอย่างเหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดการสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีส์” มาแล้ว 5 ตอน ได้แก่ 1. รู้รอบข้อตกลง RCEP 2. รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP 3. ติดอาวุธ เสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP 4. RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิด และ 5. โอกาสบริการลงทุนใน RCEP : ทำอย่างไรให้ปัง! ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ‘กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ’ และ Youtube ‘DTNChannel’

ขณะเดียวกัน มีแผนที่จะจัดสัมมนาประชาพิจารณ์แบบเชิญผู้เข้าร่วมมาฟังและซักถามในห้องสัมมนาพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2563 เพื่อปูความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาร์เซ็ป โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมรับฟังจะได้รับทราบข้อมูลสาระสำคัญและเตรียมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ปอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...