xs
xsm
sm
md
lg

PEA พัฒนา “ระบบไฟฟ้าใต้ดิน” ปรับทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวสู่ “เมืองสวยไร้สาย”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองเก่าและย่านธุรกิจของเมืองใหญ่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการดำเนินโครงการการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้านำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

PEA ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ได้มีการดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินไปแล้วตามตัวเมืองในจังหวัดต่างๆ เช่น บริเวณในเมืองใหญ่ ย่านธุรกิจ เมืองเก่า และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดย “จังหวัดตรัง” ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆ ในประเทศไทยที่มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน เช่น น่าน เชียงใหม่ นครพนม ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต และพัทยา เป็นต้น


การปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน จะทำการขุดเจาะลงไปใต้ดินลึกประมาณ 4-5 เมตร เพื่อนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งภายใต้ดินมีท่อยางสีดำขนาดใหญ่และหนา เป็นท่อยางกันน้ำ กันความชื้น และกันต่อแรงกระแทกเป็นอย่างดี วิศวกรจะนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบรรจุใส่ลงไปในท่อ จากนั้นดำเนินการฝังท่อลงไว้ใต้ดิน โดยข้อดีของการนำสายไฟและสายสื่อสารลงดิน ได้แก่


ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง ระบบไฟฟ้าใต้ดินช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า ฝนตกลมแรงซึ่งอาจพัดกิ่งไม้หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายได้


รองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ระบบไฟฟ้าใต้ดินมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบสายไฟฟ้าอากาศ จึงสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตและการใช้ไฟฟ้า


ทัศนียภาพสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพและทิวทัศน์ในเมืองได้อย่างสวยงาม ไม่มีอะไรมาบดบังสายตา สามารถเก็บภาพความประทับใจจากสถานที่นั้นๆ ได้อย่างสวยงาม

นอกจาก PEA จะทำหน้าที่นำไฟฟ้าไปส่งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ก็ยังให้ความสำคัญต่อการปรับทัศนียภาพของพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่า โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากจะทำให้เมืองมีความสวยงามน่ามองยิ่งขึ้น ไม่เป็นมลภาวะทางสายตา ยังเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย ในขณะนี้ก็มีการเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าในหลายพื้นที่ในเมืองใหญ่ เพื่อทำให้เมืองเหล่านั้นกลายเป็น “เมืองสวยไร้สาย” เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...