xs
xsm
sm
md
lg

“วีรศักดิ์”สั่งทำแผนช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการ MOC Biz Club หลังเจอวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วีรศักดิ์”มอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการในเครือข่าย MOC Biz Club หลังกว่า 60% ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เตรียมจัด 5 กิจกรรมหลัก ทั้งจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ แนะนำการทำธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่าย และให้คำแนะนำขยายช่องทางตลาดผ่านออนไลน์ มั่นใจช่วยฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเข้มแข็งได้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการในเครือข่าย MOC Biz Club ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจรายเล็กระดับจังหวัดที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2554 หลังจากพบว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้ มากกว่า 60% ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องหาทางช่วยเพื่อให้ผู้ประกอบการกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เพราะเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ มีการจ้างงานในท้องถิ่น และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจท้องถิ่นขับเคลื่อนได้

ทั้งนี้ ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซ็ปเข้มแข็งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีการดำเนินการทั้งสิ้น 5 กิจกรรมหลัก เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการ ซึ่งประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club แต่ละภูมิภาค จะเป็นผู้คัดกรองผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือก่อน เป็นการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุด และยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากในลักษณะพี่ช่วยน้อง ซึ่งจะทำให้การฟื้นฟูบรรลุผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น

สำหรับ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และพบปะผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ๆ เพื่อร่วมลงทุนในอนาคต 2.เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศต่อยอดธุรกิจร่วมกัน 3.การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

4.เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้นำไปประยุกต์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองและเครือข่าย รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจในส่วนภูมิภาค นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในอนาคต และ 5.สร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย เช่น การบริหารต้นทุนในภาวะวิกฤต การจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์ เทคนิคการไลฟ์สด เพื่อให้การจำหน่ายสินค้า บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึงการลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ใช้การตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร


กำลังโหลดความคิดเห็น...