xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์กรุงเทพปลื้มรับธนาคารแห่งปี 2020 ย้ำแนวคิด 'เพื่อนคู่คิด' ของคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ตอกย้ำความความเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นที่เชื่อถือของคนไทย จากรางวัล "ธนาคารแห่งปี 2563" (Bank of the Year 2020) ซึ่งสำรวจและประกาศผลโดย "วารสารการเงินธนาคาร" ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 14 และโดยเฉพาะรอบ 12 ปีล่าสุด ธนาคารครองรางวัลนี้มากถึง 10 ปี

ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จของ "ธนาคารแห่งปี 2563" เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยสั่งสมต่อเนื่องมาประกอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง หนึ่งในปัจจัยสำคัญการพิจารณารางวัลนี้ มาจากผลประกอบการในปี 2562 ซึ่งธนาคารกรุงเทพ สามารถสร้างกำไรสุทธิมากเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ 35,816.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% โดยเติบโตจากค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินเป็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนความสามารถการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน แม้ไม่ใช่รูปแบบการก้าวกระโดด แต่เติบโตอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ กำไรต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 18.76 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value) 225.36 บาท สูงเป็นอันดับ 1 เช่นกัน

รวมถึงแนวทางบริหารด้วยความระมัดระวัง ถือเป็นนโยบายหลักของธนาคารกรุงเทพเสมอมา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อสูงเป็นอันดับ 1 และการรักษาระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งอยู่เสมอ โดยอัตราส่วนเงินกองทุน (BIS) ขั้นที่ 1 มีถึง 17.01% มากเป็นอันดับ 3

และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ถูกนำมาผสมผสานเข้ากับทิศทางการเติบโตใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินอยู่เสมอ ตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม R3 เพื่อนำเทคโนโลยี Blockchain มาต่อยอดธุรกิจ Trade Finance ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้ลูกค้าอย่างมหาศาล การพัฒนารูปแบบการชำระเงินอย่างหลากหลาย พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม ผ่าน Digital Payment Solution ที่สำคัญแนวคิดนี้ยังสะท้อนผ่านความเป็น "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน" ด้วยบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว ย้ำถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีธนาคารเป็นเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจและอยู่เคียงข้างในทุกช่วงชีวิต

ด้านยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจมีการเติบโตที่ชัดเจนและต่อเนื่อง กรณีที่เห็นได้ชัดเจนคือ การขยายเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่มุ่งมั่นสู่การเป็น "ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาค" ด้วยจุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากถึง 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก โดยในปี 2562 ธนาคารก็ได้ประกาศดีลใหญ่เขย่าวงการ ด้วยการตัดสินใจเข้าซื้อกิจการ 'ธนาคารเพอร์มาตา' ธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 12 ของอินโดนีเซีย มีสาขากว่า 300 แห่ง ใน 62 เมืองทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ยังคงมีปัจจัยความท้าทายอีกหลายด้านรออยู่ ทั้งปัจจัยเฉพาะตัว อย่างการทำรายการเข้าซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตา และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากดีลนี้ ไปจนถึงภาพกว้างที่กระทบทั้งอุตสาหกรรมการเงิน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล และที่สำคัญสำหรับช่วงเวลานี้คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งมองด้านหนึ่งคือความท้าทายที่รออยู่ แต่ถ้ามองอีกด้านด้วยมุมมองของธนาคารที่ผ่านประสบการณ์มาเกือบ 75 ปี นี่อาจจะเป็นโอกาสของการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปรับตัว และช่วยเหลือกัน ระหว่าง 'ธนาคาร' และ 'ลูกค้า' ที่เราต่างก็เป็น 'เพื่อนคู่คิด' ของกันและกัน

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า รางวัลนี้ช่วยยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มากประสบการณ์ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินกิจการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้ลูกค้า อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่งในระยะยาว
กำลังโหลดความคิดเห็น...