xs
xsm
sm
md
lg

สนพ.กางข้อมูลปาล์ม เผย 5 เดือนใช้น้ำมันไบโอดีเซล 5.5 แสนลิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สนพ.กางข้อมูลน้ำมันปาล์มหลังการใช้ดีเซลเดือน พ.ค.เพิ่มขึ้นดันยอดใช้ไบโอดีเซล 5 เดือนแรกกว่า 5.5 แสนลิตร ราคา B100 เฉลี่ย 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 25.03 บาทต่อลิตร ลดลง 0.90 บาทต่อลิตร ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยล่าสุดอยู่ที่ 20.37-21.75 บาทต่อ กก.

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เปิดเผยว่า เดือนพ.ค. 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.59 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. ประมาณ 3.22 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากเริ่มมีการเปิดเมืองหรือคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) เดือน พ.ค.ประมาณ 5.12 ล้านลิตรต่อวัน และคาดว่าการใช้น้ำมันดีเซลในเดือน มิ.ย.จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือน พ.ค. 63

ทั้งนี้ ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2563 รวม 21,251 ตัน มีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น 482,454 ตัน และใช้น้ำมันไบโอดีเซล 551,956 ตัน โดยราคาไบโอดีเซล (B100) อ้างอิงเฉลี่ย 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 63 อยู่ที่ 25.03 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.90 บาทต่อลิตร ราคาผลปาล์มน้ำมัน (ช่วงวันที่ 22-26 มิ.ย. 63) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.90-3.30 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20.37-21.75 บาทต่อ กก.


ส่วนปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน พ.ค. ประมาณ 374,353 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 91,842 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 45,544 ตัน สำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 63 มีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต 17.8 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.063 ล้านตันต่อไร่ โดยในช่วงม.ค.-พ.ค. 63 อัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ย 16.54% เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง

สำหรับราคาเอทานอลอ้างอิง กรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า จากการผ่อนคลายมาตรการ “ล็อกดาวน์” ส่งผลให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้เอทานอลในช่วงวันที่ 1-17 พ.ค. 63 ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...