xs
xsm
sm
md
lg

“วีรศักดิ์” ลงพื้นที่โคราช มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI ให้มะขามเทศเพชรโนนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วีรศักดิ์” ลงพื้นที่อำเภอโนนไทย มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะขามเทศเพชรโนนไทย” แก่ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ช่วยการันตีเป็นของดี เด่น ดังของชุมชน มั่นใจเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนได้แน่นอน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 3 ก.ค.2563 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกำหนดลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะใช้โอกาสนี้มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI ให้กับ “มะขามเทศเพชรโนนไทย” ที่เพิ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการได้รับการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ ในฐานะเป็นสินค้าดี เด่น ดังของชุมชน ทำให้สินค้าขายได้ดีขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากขยายตัวได้มากขึ้น

สำหรับมะขามเทศเพชรโนนไทยเป็นมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ มีลักษณะทางกายภาพ ทรงผล (ฝัก) โค้งเป็นวงกลม หรือโค้งเป็นวงซ้อนกันคล้ายสปริง ฝักนูนอวบใหญ่ มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ด ผิวเปลือกสีเขียวปนแดง เนื้อกรอบ สีขาวขุ่นปนชมพู หรือสีขาวขุ่นปนแดง รสชาติหวาน มัน และมีลักษณะทางเคมี โดยมีค่าความหวานอยู่ในช่วง 8-10 องศาบริกซ์

ส่วนประวัติความเป็นมา พบว่าในอดีตอาชีพของเกษตรกรอำเภอโนนไทยจะทำการเกษตรโดยปลูกข้าวและปลูกมันสำปะหลังเพื่อเลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสภาพพื้นที่อำเภอโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับการเกิดอุทกภัยเป็นบางปี อีกทั้งมีสภาพดินเค็ม ทำให้ได้ผลผลิตน้อย มีรายได้ต่ำ ประสบปัญหาขาดทุน จึงเริ่มมีการหาพืชชนิดอื่นมาทดแทน

ในปี 2537 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ได้นำเกษตรกรไปดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรี มีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็ม จึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับอำเภอโนนไทยเช่นเดียวกัน จึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรอำเภอโนนไทยทดลองปลูก และหลังจากปลูก พบว่า มะขามเทศที่นำมาปลูกมีรสชาติและลักษณะที่แตกต่างจากเดิม คือ มีรสชาติที่หวาน มัน เนื้อกรอบ ฝักอวบใหญ่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่น อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ต่างกัน จึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ในชื่อ “มะขามเทศเพชรโนนไทย”

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้เริ่มขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิม และสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มเติมจนมีการปลูกแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมะขามเทศเพชรโนนไทยเป็นที่นิยมในการบริโภคของตลาดทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและตลาดภายนอก มีการจัดงานเทศกาลมะขามเทศเพชรโนนไทยและของดีอำเภอโนนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่า มะขามเทศเพชรโนนไทย เป็นพืชที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมามีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว 7 รายการ ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กาแฟวังน้ำเขียว และมะขามเทศเพชรโนนไทย และอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนอีก 2 รายการ คือ ผ้าไหมปักธงชัย และผ้าไหมคึมมะอุ หากได้รับการขึ้นทะเบียนสำเร็จ ก็จะทำให้จังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศถึง 9 รายการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...