xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดบีโอไอเคาะแล้ว! ปรับปรุง-เพิ่มประเภทส่งเสริมอุตฯ ภาคเกษตรดัน ศก.ฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดบีโอไอเคาะส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เว้นภาษเงินได้ฯ 5 ปี พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์บางประเภทกิจการ อาทิ กิจการห้องเย็น หนุนพัฒนา ศก.BCG บูม ศก.ฐานราก

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรภายใต้แนวคิด BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเกษตรตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนยกระดับและสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บีโอไอจึงปรับปรุงประเภทกิจการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ ดังนี้

(1) เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ กิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ซึ่งเป็นระบบการเพาะปลูกที่มีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชทั้งทางกายภาพ เช่น การควบคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แร่ธาตุต่างๆ และการควบคุมสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลงจากน้ำ อากาศ และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้ต้องมีคุณภาพ ความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและส่งออกได้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี

(2) ปรับปรุงขอบข่าย เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของบางประเภทกิจการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้มีความยืดหยุ่นในการให้การส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น ได้แก่ กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุหรือของเสียจากการเกษตร กิจการผลิตอาหารสัตว์/ส่วนผสมอาหารสัตว์ โดยกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกิจการ รวมทั้งมีการรักษาสิ่งแวดล้อม

“มาตรการดังกล่าวบีโอไอเปิดให้การส่งเสริมฯ โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด เพราะถือเป็นมาตรการระยะยาวที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันบีโอไอเองมีประเภทกิจการเกี่ยวกับเกษตร 30 ประเภทได้นำบางส่วนมาปรับปรุง อย่างไรก็ตาม 4 เดือนปีนี้การลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนโครงการและเงินลงทุนสูงสุด โดยเฉพาะเดือน พ.ค.เดือนเดียวสูงกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งก็ตรงกับนโยบายสนับสนุนสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย” น.ส.ดวงใจกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น