xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์-เกษตร” เดินหน้ายุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้ง 2 ปลัดกระทรวงทำหน้าที่ขับเคลื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” จับมือ “เกษตร” เดินหน้ายุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ดันไทยศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ตั้ง 2 ปลัดขับเคลื่อน 4 พันธกิจ สร้าง Big Data แพลตฟอร์มกลาง สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร และพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลาดออฟไลน์ ออนไลน์ คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง และเคาน์เตอร์เทรด “เฉลิมชัย” ดันเกษตรทันสมัย เกษตรปลอดภัยรองรับ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าววิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย คือเป็นการเปิดศักราชใหม่อย่างเป็นรูปธรรมในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสองกระทรวงหลัก คือ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวใจสำคัญเป็นการเปิดวิสัยทัศน์สำคัญร่วมกันของทั้ง 2 กระทรวงภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทุกคนโดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตที่มีเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

สำหรับเป้าหมายในการทำงานจะมี 3 เพิ่ม โดยเพิ่มที่ 1 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มที่ 2 การเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ และเพิ่มที่ 3 การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยการบรรลุ 3 เพิ่มนั้น ทั้ง 2 กระทรวงจะร่วมกันผลักดัน 4 พันธกิจ คือ 1. การสร้าง Single Big Data ให้เกิดขึ้น 2. การสร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด 3. การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตร และ 4. การพัฒนาคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

“จะตั้งคณะทำงานร่วมกัน 2 กระทรวงเพื่อขับเคลื่อนทั้ง 4 พันธกิจ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานร่วมกันในการจัดทำเป้าหมายที่เป็นตัวเลขชัดเจน ทำแผนปฏิบัติการ ทำโครงการขับเคลื่อน ทำตัวชี้วัด ทำทุกอย่างให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยังต้องมีคณะทำงานย่อยแต่ละชุดที่จะดูเป็นรายพันธกิจด้วย โดยให้เร่งทำงานโดยเร็ว คาดว่าใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจะเห็นผลออกมา” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า จากนี้ไปกระทรวงพาณิชย์จะเป็นพาณิชย์ทันสมัย จะมีการนำเทคโนโลยีและข้อมูลทันสมัยมาใช้เพื่อทำการตลาดอย่างแม่นยำ จะมีทีมงานด้านการตลาดที่ทันสมัย มีทีมเซลส์แมนจังหวัด และทีมเซลส์แมนประเทศทำงานร่วมกับภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะทำการขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ สร้างโมเดลการค้าใหม่ และส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าไทย

ทั้งนี้ ช่องทางการตลาดที่จะนำสินค้าเกษตรไปขายจะพัฒนา 4 ช่องทาง คือ 1. ตลาดออฟไลน์ ได้แก่ โมเดิร์นเทรด สมาร์ทโชวห่วย ร้านธงฟ้า โมบายล์มาร์เกต รถโมบายล์ คาราวานสินค้า ตลาดกลาง ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดต้องชม 2. ตลาดออนไลน์ จะทำแพลตฟอร์มกลางที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นและเป็นช่องทางระบายสินค้าเกษตร 3. คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง การทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้างหลักประกันการรับซื้อให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ และ 4. เคาน์เตอร์เทรด จะสร้างเวทีจับคู่ธุรกิจ ทั้งในรูปการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือรูปแบบใดก็แล้วแต่ ตามความเหมาะสมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะผลักดัน "เกษตรทันสมัย" และ "เกษตรปลอดภัย" จะเน้นการทำเกษตรในรูปแบบสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพื่อทำการผลิตอย่างแม่นยำ ผลิตสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับได้ มีสินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 รายการ คือ พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรแปรรูป และเกษตรบริการ ซึ่งการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการตลาด และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...