xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ชงของบฟื้นฟูฯ 1.4 หมื่นล้านบาท หวังสร้าง ศก.แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอของบฟื้นฟูฯ วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาทต่อ สศช. 5 มิ.ย. เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับวิถีใหม่ช่วยประชาชน 1.2 ล้านคนเกิดมูลค่าเศรษฐกิจ 1 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยความคืบหน้าการเสนอโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ว่าวันที่ 5 มิถุนายน กระทรวงฯจะเสนอโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่วันได้งบจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 คาดว่าจะช่วยประชาชนได้ประมาณ 1.2 ล้านคน เกิดมูลค่าเศรษฐกิจประมาณ 1 แสนล้านบาท

วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มากที่สุดประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เน้นชูโครงการอุตสาหกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศรองรับวิถีความปกติใหม่ มีเป้าหมายผลผลิตครอบคลุม 14,150 กิจการ ครอบคลุม 500 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้ถูกทางอย่างยั่งยืน คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 96,000 ล้านบาท เป็นต้น ขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวง (สปอ.) ของบรองลงมาประมาณ 1,000 ล้านบาท เน้นโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาทิ การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ต่อหัวของประชาชน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เสนอพัฒนาโครงการสูบน้ำจากขุมเหมืองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 53 ล้านบาท ใช้แหล่งน้ำดิบจำนวน 20 แห่ง ปริมาณน้ำเพิ่มเติม 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ไร่ ประชาชนและเกษตรกรรอบขุมเหมืองได้ประโยชน์ 4,000 ครัวเรือน เกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่ 500 คน ช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรม/สินค้าวัสดุก่อสร้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอโรงงานเพื่อแปลงเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด วงเงิน 100-200 ล้านบาท สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของบ 600 ล้านบาท เพื่อเตรียมการด้านการมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ของบ 100-200 ล้านบาท ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ของบ 300 ล้านบาท เสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปรับเปลี่ยนไร่อ้อยให้เหมาะกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีแจกให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ในฤดูกาลผลิต 2563/64 จำนวน 20,000 ตัน เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการ 4,000 ราย พร้อมปรับพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 100,000 ไร่ และจัดทำฐานข้อมูลระบบชี้นำเตือนภัยและบริหารจัดการไร่อ้อย ครอบคลุมการจ้างเกษตรกรชาวไร่อ้อย หรืออาสาสมัครกลุ่มเรียนรู้ 5,000 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...