xs
xsm
sm
md
lg

แอร์พอร์ตลิงก์รับคลายล็อกเฟส 3 คาดผู้โดยสารเพิ่ม 30,000 คน/วัน วิ่งรถเสริม 18 เที่ยว/วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 คาดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คน/วัน ย้ำเข้มงวดมาตรการ Social Distancing และจัดขบวนรถเสริม 18 เที่ยว/วัน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 เห็นชอบมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการ และกิจกรรมระยะที่ 3 โดยเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นั้น บริษัทฯ คาดว่าเมื่อดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนดังกล่าวจะส่งผลทำให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เพิ่มขึ้นในช่วงวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์

ทั้งนี้ จากที่ไม่มีมาตรการผ่อนปรนในช่วงเดือน เม.ย.มีผู้โดยสารเฉลี่ย 15,230 คน/วัน มีมาตรการผ่อนปรนระยะ 1 และระยะ 2 ในช่วงเดือน พ.ค.ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 22,463 คน/วัน และหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 คน/วัน

ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยังคงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ, ขอความร่วมมือผู้โดยสารยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน, ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า, ขอความร่วมมือผู้โดยสารสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทาง, ขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นภายในขบวน, ดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า (Group Release) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

ด้านมาตรการอำนวยความสะดวก บริษัทได้เพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์-ศุกร์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนของ ศบค.มาตลอด

บริษัทได้ปรับเพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์-ศุกร์ เป็น 10 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และเพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และล่าสุดได้เพิ่มเป็น 18 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไป บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการอย่างสูงสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...