xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางสำรวจมาตรการคุมโควิด-19 รถไฟฟ้าผู้โดยสารเพิ่มอีกกว่า 4 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กรมราง” จัดทีมสำรวจสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 14 แห่ง ติดตามผลกระทบและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ผู้ให้บริการเพิ่มความถี่รถ จุดกรุ๊ปผู้โดยสารลดความหนาแน่นในระบบ เผยสัปดาห์นี้ผู้โดยสารเพิ่มอีกกว่า 45,000 คน

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสุ่มสำรวจสภาพการบริการผู้โดยสารภายในสถานีและขบวนรถในช่วง Peak Hours (เช้า) เวลา 07.00-08.30 น. เพื่อติดตามและประเมินปัญหาความหนาแน่นของผู้โดยสาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยแบ่งเป็น 7 ทีม สุ่มสำรวจจำนวน 14 สถานี ดังนี้

รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีบางหว้า สถานีท่าพระ สถานีบางยี่ขัน สถานีเตาปูน สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสีลม MRT และสายสีม่วง จำนวน 1 สถานี ได้แก่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีอโศก สถานีทองหล่อ สถานีพระโขนง สถานีสำโรง สถานีบางหว้า

โดยผลการสำรวจพบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในส่วนของหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางมีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบ การจัดเจลแอลกอฮอล์ให้บริการผู้โดยสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรืออนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

รวมทั้งการบริหารจัดการเดินรถด้วยความถี่สูงสุด เพื่อบริการขนถ่ายผู้โดยสารไม่ให้เกิดความแออัดหรือใช้เวลาในการรอคอยนานเกินไป โดยผลการสำรวจความถี่ในการให้บริการ ณ ช่วงเวลาที่ลงสำรวจ พบว่า ความถี่ในการเดินรถเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2-4 นาที มีการทำ Group Release เพื่อลดความหนาแน่นภายในระบบรถไฟฟ้า ได้แก่สายสีน้ำเงิน สถานีเตาปูน สถานีท่าพระ สถานีบางหว้า และสายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข ระยะเวลารอ 1-4 นาที

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะได้มีการสุ่มสำรวจสถานีเพื่อตรวจติดตามผลกระทบผู้ใช้บริการและการดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ผลกระทบต่างๆ ประกอบการประเมินและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

สำหรับปริมาณผู้โดยสารรถไฟ และรถไฟฟ้าเมื่อวันพฤหัสที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 549,870 คน-เที่ยว เปรียบเทียบกับวันพฤหัสที่ 21 พ.ค.ที่มีจำนวน 504,611 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้น ถึง 45,259 คน-เที่ยว ซึ่งในภาพรวมจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังมีจำนวนลดลงจากช่วงก่อนประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 66.85%
กำลังโหลดความคิดเห็น