xs
xsm
sm
md
lg

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องแผนฟื้นฟู “การบินไทย” แล้ว นัดไต่สวน 17 ส.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ “การบินไทย” แล้ว นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

รายงานข่าวจากศาลล้มละลายกลาง ที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แจ้งว่า จากกรณีที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยจะนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. และให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

ทั้งนี้ การบินไทยในฐานะลูกหนี้ได้นำเสนอผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาล ประกอบด้วย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการบริษัท, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ), นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และ 1 นิติบุคคล คือ บริษัท อีวาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องในวันนี้ จะก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 ทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น...