xs
xsm
sm
md
lg

ศาลล้มละลายรับคำร้องฟื้นฟูการบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลล้มละลายกลางอ่านคำสั่งที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารประกอบคำร้องจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายหลังยื่นคำร้องแล้ว ศาลเห็นว่ามีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณา และมีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก จึงได้นัดฟังคำสั่งในวันนี้ (27 พ.ค.) โดยศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยฯ ไว้ และนัดไต่สวน ในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น.