xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยแจ้งตลาดฯ ศาลรับฟื้นฟู ยันทำการบินได้ตามปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“การบินไทย” แจ้งศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เสนอ 5 คนผู้ทำแผน ไร้ชื่อ “ไพรินทร์” ยันเดินหน้าทำการบิน โดยสารและคาร์โก้ตามปกติ ควบคู่ฟื้นฟูธุรกิจ

วันนี้ (27 พ.ค.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลางเเละคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา

โดยจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 10/563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ผู้ทำแผน) ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง และในวันนี้ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงถึงสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 2. บริษัทฯ ได้เสนอให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอคไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ ของบริษัทเป็นผู้ทำแผน โดยหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ทำแผนที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลจะมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการและทรัพย์สินของบริษัทต่อไป

3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยในประเทศต่างๆ หรือการขนส่งสินค้าไปรณียภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...