xs
xsm
sm
md
lg

ม.สวนดุสิตเปิดหลักสูตรใหม่ เชฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่พัฒนาขึ้นตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยด้านอาหาร เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก ผ่านระบบทีแคส ในรอบ 4 รับกลางร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563


ผศ.ดร.กนกกานต์กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภคกันมากขึ้น ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคเกิดกระแสรักสุขภาพที่มีความต้องการอาหารที่ผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุด แต่ยังสามารถเก็บรักษาและคงคุณภาพที่ดีเอาไว้ได้ หากสังเกตตามร้านสะดวกซื้อที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจะพบว่ามีลักษณะของอาหารสตรีทฟูดวางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบแช่เย็น และแช่แข็ง ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ


จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หรือเรียกสั้นๆ ว่าหลักสูตรเชฟอุตสาหกรรม ซึ่งบูรณาการศาสตร์ของการประกอบอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหารเข้าด้วยกัน ทำให้มีความสามารถในการผลิตอาหารพร้อมบริโภคได้ในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จุดเด่นของหลักสูตรคือ สร้างเชฟที่ผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ รวมถึงมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

ในระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เช่น ครัวสวนดุสิต โรงแรมสวนดุสิตเพลส โฮมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นโรงงานอาหารต้นแบบที่มีเครื่องมือทันสมัย ได้มาตรฐานในการผลิตอาหารปริมาณมาก และได้รับการรับรองสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงปัจจุบันยังได้จัดทำมาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานฮาลาล จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตหลักสูตรนี้จะมีทักษะและประสบการณ์ตลอดการเรียน สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.th FB : Suan Dusit University และโทร.สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SDU Service Center 0-2244-5555


กำลังโหลดความคิดเห็น