xs
xsm
sm
md
lg

โรบินสัน พร้อมเปิด กางแผนเข้มมาตรการคุมโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรบินสัน ตั้งรับการปลดล็อกดาวน์ พร้อมกลับมาเปิดให้บริการทันที ลุยกางแผนคุมเข้มยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด สำหรับ โรบินสัน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ เราพร้อมรับมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมเดินหน้าต่อ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวสร้าง new normal ที่ถือเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ เกิดความเปลี่ยนแปลง และรับมือกับไวรัสโควิดให้ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า และพนักงาน ทุกฝ่ายก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยรอยยิ้มและอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงน้อยที่สุด

ล่าสุด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนงาน “โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร กับ “แผนแม่บท 5 ข้อ” ทุกคน ทุกศูนย์ ทุกจุด ไม่ว่าร้านไหน บริการใด ไร้กังวล” ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง ทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุกร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาดฯ อีกทั้งเพื่อตอบรับ “New Normal” หรือ พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับจากนี้ไป ซึ่งครอบคลุมใน 5 แกนหลัก ได้แก่ (1) การคัดกรองเข้มงวด, (2) ลดความแออัด, (3) ติดตามให้มั่นใจ, (4) สะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ (5) ลดการสัมผัส

โดยบริษัทฯ ได้ออกจดหมายแจ้งแผนการยกระดับมาตรการความสะอาด และความปลอดภัย เชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ไปยังท่านพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า และร้านค้า เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและรอคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด เกี่ยวกับการปลดล็อคเปิดให้บริการ (ตามแผนงานของรัฐบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อทางจังหวัดออกประกาศฯ ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ของธุรกิจค้าปลีก ทางบริษัทฯ จัดทำหนังสือแจ้งผู้ร่วมค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ทราบในทันที พร้อมระบุข้อกำหนดในการดำเนินการของแต่ละสาขา ให้สอดคล้องกับเนื้อหาฯ ของประกาศฯปลดล็อดฉบับนั้นๆ

2. ขอความร่วมมือทางพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า และร้านค้า โปรดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมฯ ภายใน 3 วัน นับจากกำหนดวันที่มีผล ตามประกาศฯ ของจังหวัด
2.1 เรื่องพนักงานขาย PC/BA และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ต้องกลับมาทำหน้าที่ในสาขา ขอให้พนักงานในสังกัดของท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ “โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร กับ แผนแม่บท”และพร้อมที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา โดยขอให้ท่านโปรดตรวจเช็คสุขภาพและความพร้อมของพนักงานก่อนส่งพนักงานเข้ามาทำงานที่สาขา และขอให้พนักงานเข้ารายงานตัวที่สาขา ตามกำหนดเวลาที่ระบุในจดหมายแจ้ง เปิดสาขา ฉบับนั้นๆ (เช่น จังหวัดตาก ออกหนังสือฯ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2563 มีเนื้อหาระบุว่า ข้อความในประกาศฯ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทาง โรบินสัน จะมีกำหนดเปิดดำเนินการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้น)
2.2 ตามมาตรการยกระดับฯ ที่โรบินสันกำหนด โดยให้ความสำคัญต่อมาตรการแผนแม่บท ทั้ง 5 ข้อ อย่างเคร่งครัด


อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอยืนยันเจตนารมย์ที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อร่วมกันรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ปิดดำเนินการ (ชั่วคราว) ของ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ จำนวน 46 สาขา และเปิดให้บริการในเฉพาะการฯ ที่จำเป็น ตามประกาศของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน นครศรีธรรมราช (เซ็นทรัลพลาซา), ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา,ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี ซึ่งสาขาเหล่านี้ ถือเป็นโมเดลของการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับความปลอดภัย และการรักษามาตรการ Social Distancing ได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น เป็นแม่แบบของห้างสรรพสินค้าสาขาที่เหลืออยู่ของโรบินสันให้ปฏิบัติตาม เมื่อต้องกลับมาเปิดอีกครั้ง โรบินสันจึงพร้อมตั้งรับ และพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อมีคำสั่งออกมา

ทั้งนี้เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักช้อป โรบินสันจึงอำนวยความสะดวกให้นักช้อป ‘อยู่ที่ไหน ก็ช้อปได้’ กับ 3 บริการสั่งสินค้า ส่งฟรี! ไม่มีขั้นต่ำ ทั้ง Robinson Online, Robinson Chat & Shop, Robinson Call & Shop และ 1 บริการรับสินค้าสุดสะดวก Robinson Drive Thru ซึ่งทั้งหมดสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงิน
กำลังโหลดความคิดเห็น