xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ขึงแผนปรับปรุงพระราม 2 ยัน พ.ค. 63 คืนผิวจราจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศักดิ์สยามเร่ง ทล.ปรับปรุงถนนพระราม 2 ขึงแผนใหม่หลังขยายสัญญาให้ผู้รับเหมาเร่งคืนผิวจราจรตอนที่ 1 และ 2 ระยะทาง 7.6 กม. ใน พ.ค. 63 ตอนที่ 3 เสร็จใน ก.ค. 63 มั่นใจวิ่งฉิวทุกเลน ส่วนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราชคาดเปิดใช้ปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามการก่อสร้างโครงการของกรมทางหลวง (ทล.) ว่า ได้เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ยังมีปัญหาความล่าช้า โดย ภาพรวมโครงการถึงสิ้นเดือน มี.ค. 63 กรมทางหลวงมีโครงการขนาดใหญ่ วงเงิน 500 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 308 โครงการ พบว่าดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 86 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้างมีจำนวน 222 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 15% จำนวน 4 โครงการ, ล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 15% จำนวน 92 โครงการ, ก่อสร้างเร็วกว่าแผนประมาณ 15% จำนวน 108 โครงการ และก่อสร้างเร็วกว่าแผนเกิน 15% จำนวน 18 โครงการ

รวมมีโครงการที่ล่าช้ารวม 96 โครงการ ซึ่งโครงการที่มีปัญหามากที่สุด คือ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนมาที่กระทรวงคมนาคมจำนวนมาก โดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2562 ได้พยายามเร่งรัดการก่อสร้างมาโดยตลอด ปัจจุบันการก่อสร้างทั้ง 3 ตอนมีความก้าวหน้ามากขึ้น

สำหรับโครงการปรับปรุงถนนพระราม 2 ระยะทาง 11.7 กม. มี 3 สัญญา (ตอน) การก่อสร้างมีความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ประปา และไฟฟ้า จึงต้องขอขยายเวลาสัญญาออกไป

ได้แก่ 1. การปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. (ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-แสมดำ) งบประมาณ 707 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 10 ก.พ. 2561-29 เม.ย. 2563 (810 วัน) ขยายเวลาสัญญาออกไปเป็นวันที่ 25 ธ.ค. 2563 (1,050 วัน) ซึ่งจากการเร่งรัดแผนการก่อสร้าง ปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงาน 55.427% เร็วกว่าแผน 20.178% (แผนงาน 35.249%)

2. จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.1 กม. งบประมาณ 798.555 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 1 ก.พ. 2561-20 พ.ค. 2563 (840 วัน) ขยายเวลาสัญญาออกไปเป็นวันที่ 14 ก.พ. 2564 (1,110 วัน) ปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงาน 65.175% เร็วกว่าแผน 22.441% (แผนงาน 42.734%)

3. จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่ 3 ระยะทาง 4.1 กม. งบประมาณ 794.043 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2561-7 ส.ค. 2563 (900 วัน) ขยายเวลาสัญญาออกไปเป็นวันที่ 15 พ.ย. 2563 (1,000 วัน) ปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงาน 85.836% เร็วกว่าแผน 22.458% (แผนงาน 63.378%)

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้สั่งเร่งรัดการก่อสร้างในส่วนของการปรับปรุงผิวทางและการก่อสร้างสะพานกลับรถ โดยในการปรับปรุงผิวทางนั้นให้เร่งการคืนผิวทาง โดยกำหนดแผนงาน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ระยะทาง 7.6 กม. จะปูผิวทางเรียบร้อยและคืนผิวจราจรได้ภายในเดือน พ.ค. 2563 ส่วนตอนที่ 3 จะปูผิวทางเสร็จและคืนผิวจราจรในเดือน ก.ค. 2563 ส่วนการก่อสร้างสะพานกลับรถจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2564 ซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่าง กทม.ไปยังภาคใต้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างถนนพระราม 2 ยังจะมีการก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งได้สั่งการให้กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการการทำงานร่วมกัน วางแผนในการก่อสร้าง การบริหารระหว่างก่อสร้างไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อการจราจร

นอกจากนี้ ยังเร่งรัดการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงิน 67,652 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2559-2566 ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาการจ่ายค่าเวนคืน โดย ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินแล้ว สำหรับการก่อสร้าง 25 สัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2566


โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 84,600 ล้านบาท จำนวน 40 สัญญา คืบหน้ากว่า 81% เปิดให้บริการในปี 2565
กำลังโหลดความคิดเห็น