xs
xsm
sm
md
lg

“แอร์พอร์ตลิงก์” เสริมขบวนรถช่วง 19.00-21.30 น. ส่งผู้โดยสารกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เพิ่มรถเสริม 2 ขบวน และปรับความถี่ในการเดินรถสูงสุดเป็น 7.30 นาที/ขบวน ช่วง 19.00-21.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นของผู้โดยสารก่อนเวลาเคอร์ฟิว

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาก่อนปิดให้บริการตามมาตรการ Social Distancing โดยเพิ่มขบวนรถเสริม 2 ขบวน และปรับความถี่ในการเดินรถสูงสุดเป็น 7.30 นาที ในช่วงเวลา 19.00-21.30 น.

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เป็นเวลา 05.30-21.30 น. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดดังกล่าว

และเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมเพิ่มความเข้มงวดมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นของผู้โดยสารที่อาจมาใช้บริการในช่วงเวลาก่อนปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก จนอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินมาตรการ Social Distancing ในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มาโดยตลอด ทั้งในบริเวณสถานีที่มีการกำหนดจุดยืน และเว้นระยะห่างในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า หรือการซื้อเหรียญ และเติมเงินบัตรโดยสาร รวมทั้งในขบวนรถที่ได้มีการกำหนดจุดนั่ง และยืนให้มีระยะห่าง 1 เมตร


ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เข้าใจ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจนทำให้มาตรการ Social Distancing มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้อัตราการรองรับผู้โดยสารในขบวนอยู่ที่ 1 ตารางเมตรต่อผู้โดยสาร 0.67 คน ทั้งที่ปกติแล้วขบวนรถไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับผู้โดยสารที่ 1 ตารางเมตรต่อผู้โดยสาร 6 คน ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยมาตรการที่เข้มข้น และความร่วมมือของผู้ใช้บริการจะช่วยให้ผู้โดยสารทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างแน่นอน
กำลังโหลดความคิดเห็น...