xs
xsm
sm
md
lg

CPF ลงนาม MOU กับ VGreen ร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity สู่กิจกรรม “Carbon Neutral Event” และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.


นายเอกภัท อ่อนศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวีกรีน (VGreen) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 7” โดยมี อบก.ให้การสนับสนุนและให้การรับรองกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity 2020 ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2563 เป็น “กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์” หรือ “Carbon Neutral Event” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน


ซีพีเอฟ โดยชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ ได้จัดโครงการเดิน-วิ่ง CPF RUN FOR CHARITY มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและชุมชนรอบสถานประกอบการของซีพีเอฟหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ พร้อมนำเงินรายได้จากการจัดงานมอบแก่หน่วยงานสาธารณกุศล หรือชุมชนรอบสถานประกอบการ และในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟได้รับการสนับสนุนจาก อบก.เพื่อพัฒนารูปแบบงาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีเป้าหมายเป็นองค์กรต้นแบบปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030


ครั้งนี้ วีกรีนจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุน การวิเคราะห์ และเพื่อขอรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการจาก อบก.ต่อไป


ภายใต้โครงการฯ ซีพีเอฟจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ การใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติก 10 ขวด (Upcycling Running T-Shirt) การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม งดการแจกถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งจัดการคัดแยกขยะและนำไปจัดการต่อตามกระบวนการ ลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง โดยให้วีกรีนทำหน้าที่ทวนสอบรายงานคาร์บอนฟุตพรินต์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดกิจกรรม และนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟสะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม (Carbon Offsetting) ให้เท่ากับศูนย์

บริษัทฯ ประมาณการว่าจากการใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติกกับการจัดกิจกรรมวิ่งรักษ์โลกทั้งหมด 7 ครั้งในปีนี้จะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 107 ตันคาร์บอน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นประมาณ 1,770 ต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...