xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าต่างประเทศคุมเข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้าและส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่กำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ป้องกันไม่ให้มันเส้นด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศ ย้ำหากเจอไม่ได้มาตรฐานห้ามนำเข้าจนกว่าจะทำได้ตามมาตรฐาน พร้อมคุมเข้มมันเส้นที่ส่งออกจากไทยต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมากรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมันเส้นนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจสอบมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตลอดจนกำชับผู้ส่งออกมันเส้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ณ โกดังของผู้ส่งออกมันเส้น จ.พระนครศรีอยุธยาไปแล้ว


การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง
โดยปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2562/63 ของประเทศเพื่อนบ้านและของไทยกำลังทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้น โดยการนำเข้ามันเส้นทั้งจากกัมพูชา และ สปป.ลาว ได้มีการจัดชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่ามันเส้นที่นำเข้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ โดยที่ผ่านมาตรวจพบผู้นำเข้าบางรายนำเข้ามันเส้นที่มีมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนด คือ ความชื้นสูงกว่า 14% ซึ่งได้มีการลงโทษห้ามไม่ให้ผู้นำเข้ารายนั้นๆ นำเข้าอีกจนกว่าจะนำมันเส้นที่ด้อยคุณภาพไปปรับปรุงคุณภาพจนได้มาตรฐานแล้ว

ส่วนมันเส้นส่งออก จะมีบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบก่อนส่งออกทุกครั้ง แต่กรมฯ จะสุ่มกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตั้งแต่ก่อนที่ผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดมากได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเรียกบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามากำชับให้ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และหากพบรายใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ได้เพิ่มความถี่ในการจัดสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ทั้งขั้นตอนการชักตัวอย่างและขั้นตรวจปล่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามันเส้นที่ส่งออกจากไทยมีมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ

สำหรับสถิติการนำเข้ามันสำปะหลังของประเทศไทย เดือน ม.ค. 2563 มีปริมาณ 6.3 แสนตัน มูลค่า 91.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 22 และ 26 ตามลำดับ


กำลังโหลดความคิดเห็น