xs
xsm
sm
md
lg

ชงเพิ่มงบ 4 พันล้านรื้อ “ไฮสปีด 3 สนามบิน” ย้ายสาธารณูปโภค จ่อเวนคืนเขตทางเพิ่มอีก 3 จุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม” ชง ครม.ศก. 6 มี.ค. เพิ่มงบ 4,000 ล้านรื้อย้ายสาธารณูปโภครถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ขณะที่ต้องเวนคืนพื้นที่เพิ่มอีก 3 จุด ช่วงข้ามแม่น้ำบางปะกง, อุโมงค์เขาชีจรรย์, ทางเข้าอู่ตะเภา ขยายความกว้างจาก 25 เมตร เป็น 40 เมตร เพื่อวางเครื่องจักรก่อสร้าง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา” ระยะทาง 220 กม. วงเงิน 224,544 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งที่4) วันที่ 4 มี.ค. ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าในการส่งมอบพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการเวนคืนที่ดินเพิ่ม พื้นที่ส่วนที่มีผู้บุกรุก และพื้นที่ติดสัญญาเช่า ส่วนของการดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของ 7 หน่วยงาน ซึ่งประเมินว่าจะต้องใช้กรอบวงเงินประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจพิจารณาในวันที่ 6 มี.ค.นี้ และนำเสนอ ครม.ต่อไป

ส่วนค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเร่งด่วน 490 ล้านบาทที่มีการเห็นชอบไปแล้วนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว


นอกจากนี้ ได้เสนอการเวนคืนเพิ่ม เนื่องจากบางจุดซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟเดิม อาจต้องใช้พื้นที่กว้างจาก 25 เมตรเป็น 40 เมตร เพื่อใช้พื้นที่สำหรับการวางเครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องวิศวกรรม หากไม่มีพื้นที่จะก่อสร้างไม่ได้ โดยมี 3 ช่วง คือ ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง และช่วงอุโมงค์เขาชีจรรย์ และช่วงเข้าสนามบินอู่ตะเภา โดยได้ให้บริษัทที่ปรึกษา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ตรวจสอบความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อหาข้อสรุปนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

“การเวนคืนเพิ่ม ไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้าง แต่พื้นที่เดิมที่กำหนดเวนคืนแคบไป ทำให้ไม่สามารถวางเครื่องจักรได้ ซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความจำเป็นที่ต้องเวนคืนเพิ่ม”

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานที่บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ออกแบบโครงสร้างพิเศษหลบท่อน้ำมัน และเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ในการรื้อย้ายท่อน้ำมันไปทางทิศตะวันตกของเขตทางรถไฟ โดย FPT ขอให้ ร.ฟ.ท.ช่วยกำหนดจุดแนวการวางท่อช่วงบางซื่อ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด แผนการดำเนินงานเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โดยให้ทำ EIA เพิ่มเติมด้วย

เห็นชอบแนวเส้นทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิตามข้อเสนอของบริษัทรถไฟความเร็วสูงฯ และให้บริษัทรถไฟความเร็วสูงฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นตามหลักวิศวกรรมและการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างทาง และสิ่งจำเป็นตามโครงการฯ โดยละเอียด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเวนคืนต่อไป

เห็นชอบแผนการดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของค่ายลูกเสือวชิราวุธ โดยให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินงานแทน ให้รับมอบอำนาจในการปรับปรุงและรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟ แผนการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จำนวน 10 จุด ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในการวางไทม์ไลน์ในการส่งมอบพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกรอบเวลาที่วางไว้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...