xs
xsm
sm
md
lg

คณะผู้บริหาร “ดิจิทัล ซีอีโอ” รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน โตโยต้าฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อม ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล นำทีม คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใหญ่และล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้าในประเทศไทย โดยมีนายเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารโตโยต้าให้การต้อนรับ โดยการเยี่ยมชมโรงงานของโตโยต้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ

คณะผู้บริหารฯกว่า 80 คน อาทิ นายกษาปณ์ เงินรวง นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ นายณรงค์ แผ้วพลสง นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นางศิริรุ่ง สุขศรี นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นายมงคล วัลยะเสวี พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม นายพิศุทธิ์ อารีมิตร นางสาวกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ นายสมชาย หัชลีฬหา นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ เป็นต้น ทั้งหมดต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น